Poznaj historię ruchu olimpijskiego

Poznaj historię ruchu olimpijskiego

Nowożytny ruch olimpijski jest nierozłączne związany z nazwiskiem francuskiego barona Pierr’a de Cubertina, który przyznając światu olimpiady głosił hasło „że zawody sportowe winny zastąpić wojny i konflikty, a młodzież całego świata zamiast walczyć na frontach wojennych powinna mierzyć swe siły na stadionach”. 25 czerwca 1894 roku w Paryżu zebrali się przedstawiciele kilkunastu organizacji sportowych by wskrzesić olimpiady, a co za tym idzie cały ruch olimpijski oraz ideę olimpizmu, która okazała się ponadczasowa i ponadnarodowa. Zgodnie z antyczną genezą olimpiad pierwsze Igrzyska odbyły się w Atenach 5 kwietnia 1896 roku.

Kliknij, aby poznać historię i tradycje ruchu olimpijskiego

Poznaj program obchodów